Hộp thư nội bộ

Sử dụng thư nội bộ để đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về bất cứ điều gì bạn muốn. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ xử lý mọi thắc mắc về sử dụng dịch vụ. Hãy gửi thư cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức.

Soạn thư nội bộ mới đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Lịch sử chứa tất cả các thư mà chúng tôi đã gửi đến tài khoản của bạn và thư được gửi từ tài khoản của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn gửi tố cáo sai phạm của một em hàng, vui lòng đính kèm hình ảnh tin nhắn set kèo, chìa khoá phòng KS/NN, ...

Bạn có thể kiểm tra tin nhắn mới dưới đây. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra các vấn đề mở, nếu có.

STT Tiêu đề Phòng ban Câu hỏi / trả lời Thời gian
Vui lòng đăng nhập để xem thư.